Gedragscode

Deze Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding heeft - in de ruimste zin des woords - betrekking op de op consument gerichte uitingen over zuigelingenvoeding (volledige zuigelingenvoeding en opvolg zuigelingenvoeding). De Gedragscode biedt handvatten voor informatie over én reclame-uitingen van zuigelingenvoeding en die gebaseerd zijn op de huidige wet- en regelgeving voor zuigelingenvoeding. Ook de etiketteringsvereisten van zuigelingenvoeding is opgenomen in de Gedragscode. Samenstellingsvereisten en overige niet reclame/informatie bevattende eisen van zuigelingenvoeding vallen niet onder de Gedragscode.

Bij het tot stand komen van deze Gedragscode is gebruik gemaakt van andere relevante gedrags- en reclamecodes. Er is een lijst opgesteld waarin opgenomen is voor welk artikel uit de Gedragscode welke referentie is gebruikt.