Werkwijze en tarieven

Wilt u een uiting laten toetsen aan de Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding dan kunt u de uiting, met eventuele aanvullende informatie, per e-mail indienen. De Keuringsraad streeft ernaar een beoordeling binnen 5 werkdagen te doen. Indien de uiting zeer veel tekst bevat, kan het zijn dat de Keuringsraad langer de tijd nodig heeft. Dit zal altijd in overleg met de klant gaan.
Voor beoordelingen hanteert de Keuringsraad de volgende tarieven:
 
Tarieven Gedragscode
Reclame Zuigelingenvoeding (2016)
 
   
Verpakking € 173,00
Bijsluiter € 280,00
Etiket € 173,00
Advertentie € 173,00
Point of Sale materiaal € 173,00
Display € 173,00
Folder (tot 2 pagina's A4) € 280,00
Folder extra pagina's* € 173,00
Magazine/Krant (tot 2 pagina's A4) € 280,00
Magazine extra pagina's € 173,00
Televisie commercial € 995,00
YouTube film (tot 3 minuten) € 462,00
YouTube film per extra minuut € 140,00
Radiocommercial € 455,00
Website tot 2 pagina's A4* € 468,00
Website extra pagina's A4* € 140,00
Advies € 280,00
   
* = lettergrootte Arial 10; ca 500 woorden  
Tarieven zijn exclusief BTW